Home > Groups > Members (Cardiovascular disease research)

Groups

Cardiovascular disease research group
  Leader Members Publications

Members

Naruto Katsuragi
Fumihiro Sanada
Yuka (Iwabe) Ikeda
Jun Muratsu
Rei Otsu
Tatsuya Fujikawa
Kana Shibata
Kanako May Brule

OB/OG

Nobutaka Koibuchi (Kumamoto University)
Junya Azuma (Tsurugaoka-azuma Clinic)
Kazuma Iekushi (Bayer AG)
Makoto Masumura (Asubio Pharmaceuticals, INC.)
Kaori Nagao
Norio Dosaka
Hiroshi Kusunoki (National Cerebral and Cardiovascular Center)
Keita Okayama (Osaka University)
Sakiko Ootsubo
Yoshihiro Oshita (Santen Pharmaceutical Co., Ltd.)
Mariko Kyutoku (Daiichi Sankyo Co., Ltd.)
Masaaki Iwabayashi (Kagoshima University)
Kazutaka Shimizu (Terumo Corporation)
Amarnath Chatterjee
Masanori Oya
Yuriko Hirai
Miguel Carracedo
Yasuhiro Kanbara (Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.)
Aiko Kikuchi
Megumi Aomatsu
Ryo Yatabe
Minori Takeuchi
Yutaro Ishikawa (JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.)
Kento Maeda
  Leader Members Publications
[Cardiovascular disease research group]
Page Top